bedriftshelsetjenester

Risikovurdering utført av bedriftshelsetjeneste

Arbeidsmiljøloven stiller som plikt at risikoer ved alle bedrifter skal vurderes. Dette er altså et krav som alle virksomheter må etterfølge. Hva betyr dette egentlig?

Det betyr at man skal gjennom HMS-arbeid finne ut av i hvilken grad det er tenkelig at noe kan skje, og videre kartlegge utfallets konsekvens hvis det skjer noe. Hele hensikten er jo å oppdage ting i forkant som kan skje og finne tiltak som reduserer faren for at det faktisk skjer.

I HMS-forskriftene og arbeidsmiljøloven finnes regler som viser nytten av risikovurderinger. Enhver bedrift kan innhente bistand fra eksterne bedriftshelsetjenester. Større virksomheter er stort sett allerede tilknyttet bedriftshelsetjeneste, og som systematisk arbeider med dette sammen med virksomhetsleder og representanter for de ansatte.

Hvordan setter man i gang en risikovurdering?

Virksomhetens leder setter opp det første møtet og har totalansvaret... Les mer