Mangel ved boligkjøp

Mangel ved boligkjøp

Når man kjøper en bolig vil man i større byer ofte måtte ta en avgjørelse på kjøpet av boligen på en fellesvisning med en megler som viser boligen for potensielle kjøpere. Hvis man kjøper en leilighet for eksempel, så vil man ikke alltid ha mulighet til å se på boder eller garasje på grunn av at megler er opptatt med andre potensielle kjøpere i leiligheten.

På grunn av dette vil mange ta viktige avgjørelser i livet basert på at man har fått sett boligen på visninger som varer maks 3 timer som hver er på 1 time. I mindre byer kan man ha mulighet for å få sett boligen litt mer, men man må likevel basere avgjørelsen på grunnlag av en ganske kort visning hvor man har begrenset mulighet til å undersøke boligen grundig.

Regler rundt kjøp og salg av bolig er ganske tydelig definert, men ikke nødvendigvis i forhold til at kjøpere ikke alltid har bygningskunnskap.

Noen velger å ta med seg håndverkere for å hjelpe med å vurdere tilstanden til boligen, men ikke alle har anledning til dette eller er klar over at det er en god ide å ha med noen som har kunnskap til å bedømme boligen.

Når man da som kjøper er påkrevd å vurdere tilstanden til boligen på de få visningene man får, så er det muligheter for at det kan finnes mangler ved boligkjøp. Det er derfor en fordel å benytte seg av forsikringer som sikrer kjøper og / eller selger når man kjøper bolig. På den måten har man klare juridiske retningslinjer for hva som blir prosessen ved eventuelle mangler, og forsikringsselskapene har sjekket at man har opplyst om alt man vet om eller burde visst om.

Klageperiode

Når man kjøper en bolig så har man en avgrenset periode som bestemmer hvor lenge man kan klage på eventuelle feil ved boligen. Grunnen til dette er at man ikke skal kunne klage på mangler som skyldes slitasje eller elde eller som har oppstått etter at man overtok boligen. Man må derfor sikre at man følger opp eventuelle mangler før klageperioden er over.

Boligmeglere skal informere om dette regelverket i kontrakten som også gjennomgås muntlig, og hvis man benytter seg av overdragelsesforsikringer, så vil dette også opplyses om i forsikringsavtalen. I mange tilfeller vil man oppdage eventuelle mangler når man velger å pusse opp boligen som man har overtatt, men selv om man oppdager skjulte mangler, så er ikke det nødvendigvis grunnlag for at det defineres som en mangel som selger er ansvarlig for.

Hvis selger ikke kunne være forventet å vite om mangelen, så vil man ikke nødvendigvis ha noen rettigheter i forhold til denne mangelen. Dette er grunnen til at det er en fordel med forsikring.

Overdragelsesforsikring

Overdragelsesforsikring er de siste årene blitt noe som boligmeglere krever at man benytter seg av da det gjør deres situasjon enklere. Dersom man benytter en forsikring i forhold til kjøpet, eller i forhold til salget, så vil man ha en klart definert situasjon hvor ansvaret i forhold til kjøpet er ganske tydelig. Hvis man opplyser om alle mangler man burde visst om, så vil eventuelt andre mangler ved boligkjøp bli dekket av forsikringen.

Dersom man benytter seg av denne muligheten for å sikre sine rettigheter, så kommer man ofte bedre ut av situasjonen hvis en mangel skulle dukke opp. Som selger er det vanskelig for personer uten kunnskap om bygningers tilstander å bedømme om alle krav er tilfredsstilt. Med en forsikring kan både kjøper og selger sikre at de ikke blir sittende med skader på en bolig som gjør at man taper store verdier.

Juridisk bistand ved mangel ved boligkjøp

Dersom man har benyttet seg av overdragelsesforsikringer, så vil forsikringsselskapene selv benytte den juridiske bistanden de har behov for slik at de sikrer at avtalen deres ivaretas og at du får det du har rett på innenfor avtalen. Men hvis du ikke har en forsikring som håndterer den juridiske bistanden for deg, så er det viktig å finne frem til den typen advokatbistand som vil gi deg best muligheter for at du kan ivareta dine rettigheter.

Om du benytter en advokat som du selv velger for å håndtere en tvist, så vil du ha de samme rettigheter som du har når du benytter deg av en forsikring. Men det er viktig at du finner frem til riktig type advokat som kan håndtere den saken for deg. I tillegg bør man få best mulig pris på bistanden.

Finn den rette advokaten

For å finne beste advokat som passer for deg, så er det mulig å gjøre dette ved å kontakte advokatfirmaer direkte, men det kan ta en del tid, og du vil ikke være sikker på å finne best mulig pris for advokattjenester med mindre du bruker en god del tid på dette.

Dette forenkles vesentlig ved at du benytter deg av tjenester for å finne best mulig pris på advokattjenester. Send informasjon om hva du ønsker, og du får tilsendt informasjon og tilbud i forhold til de juridiske tjenester du har behov for. Det er viktig å benytte seg av den rette advokaten som har erfaring og kunnskap innenfor din problemstilling slik at du kan sikre at du får ivaretatt dine rettigheter på best mulig måte. Det er også en stor fordel å ikke betale mer enn du behøver for å få ivaretatt dine krav på best mulig måte.

Finn beste tilbud for advokat-bistand

Når man skal finne best mulig tilbud for advokat-bistand, så trenger man å sjekke flere steder. Denne jobben kan du få utført for deg slik at du ikke behøver å benytte den tiden som kreves for å hente inn best mulig tilbud. I stedet for at du selv kontakter forskjellige boligadvokater for å finne best mulig pris eller for å finne advokater innen det rette juridiske området, så sender du informasjon om hva slags assistanse du behøver, og du vil motta tilbud fra relevante advokater.

Dette er en glimrende mulighet for å spare tid og benytte eksisterende kunnskap om hvilke advokatbyråer som er riktige for deg. Du får da hjelp til å velge beste juridiske bistand som kan hjelpe deg med det du trenger hjelp til. Hvis du har rettigheter i forhold til mangler som oppdages ved boligen, så vil du da ha best mulighet for å få dine rettigheter respektert.

Krav til boligkjøper

Krav til boligkjøpere er i dag ganske høye. For at man skal ha rettigheter i forhold til mangler, så må det være mangler du ikke hadde mulighet til å oppdage på visning. Det er ikke nok å si at det var bak sofaen eller ved siden av kjøleskapet, men man må sjekke alle steder man mistenker at det kan være skader.

Dersom eier har forsøkt å sette opp nye veggplater over et vannskadet område, for eksempel, så er det et aktivt forsøk på å skjule skaden, og man vil da etter all sannsynlighet ha rett til å få erstattet skaden. Når man kjøper en bolig bør man lese tilstandsrapporter som følger med salgsoppgaven nøye.

Hvis en mangel er nevnt i denne, så har man i hovedsak ikke rett på å få skaden reparert. Så lenge selger har opplyst om skaden på en eller annen måte, så må man forvente at det er godt nok for at definisjonen er at man har akseptert skaden.

Skjulte mangler

Med andre ord så definerer man ikke mangler for skjult bare fordi de ikke er synlige når man er på visning. Man må faktisk flytte på ting for å bekrefte at boligen er i den stand man forventer og kan ikke bare forvente at man har sjekket boligen godt nok fordi man har sett nøye på flater som ikke er tildekket. Men man kan ikke forvente at man vil slippe unna som selger med å bygge inne en skade dersom dette ikke følger god byggeskikk slik at skaden er utbedret.