bedriftshelsetjenester

Risikovurdering utført av bedriftshelsetjeneste

Arbeidsmiljøloven stiller som plikt at risikoer ved alle bedrifter skal vurderes. Dette er altså et krav som alle virksomheter må etterfølge. Hva betyr dette egentlig?

Det betyr at man skal gjennom HMS-arbeid finne ut av i hvilken grad det er tenkelig at noe kan skje, og videre kartlegge utfallets konsekvens hvis det skjer noe. Hele hensikten er jo å oppdage ting i forkant som kan skje og finne tiltak som reduserer faren for at det faktisk skjer.

I HMS-forskriftene og arbeidsmiljøloven finnes regler som viser nytten av risikovurderinger. Enhver bedrift kan innhente bistand fra eksterne bedriftshelsetjenester. Større virksomheter er stort sett allerede tilknyttet bedriftshelsetjeneste, og som systematisk arbeider med dette sammen med virksomhetsleder og representanter for de ansatte.

Hvordan setter man i gang en risikovurdering?

Virksomhetens leder setter opp det første møtet og har totalansvaret... Les mer

Kantinedrift hos bedrifter

Kantinedrift hos bedrifter

En grunn til at mange bedrifter ønsker å endre leverandør av kantine og kantinedrift, er for å fokusere på sin kjernevirksomhet, men i samme åndedrag så ønsker man gjerne å spare penger i forhold til driften.

For at du skal få den rette prosessen på denne endringen i din bedrift, så kan du benytte deg av rådgivning fra kantineleverandør for hvordan man best kan gjennomføre dette.

Mange kan bli overrasket over at ansatte faktisk kan reagere på bytte av leverandør for kantinedrift, og i stedet for å få en positiv respons fra de ansatte samtidig som man reduserer utgiftene til bedriften, så kan man oppleve misnøye blant de ansatte.

Hvis man merker store endringer i kantinedriften som ansatt, så kan man føle at dette er en reduksjon av velferdstilbudet man har i bedriften, og mange kan føle at dette er tilsvarende en reduksjon i lønn, som sjelden tas i mot med godt humør... Les mer