Stort utvalg av psykologer i Oslo som driver med terapi for angstlidelser

psykologer i Oslo

«Du må slappe av» og «ikke bekymre deg så mye», er setninger som faktisk ikke hjelper for de menneskene som strever med akkurat disse tingene. Hvis det hadde vært så enkelt så kan man jo gå ut fra at de allerede hadde gjort det.

Personer bosatt i byene har nok en fordel når det kommer til muligheten for ulike former for terapi. Heldigvis for innbyggerne i hovedstaden så finnes det mange psykologer i Oslo å velge mellom. Så er det kanskje noen som tenker at bekymringer kanskje ikke er god nok grunn til å søke hjelp?

Når bekymringer sliter på helsen

Veldig mange psykologer i Oslo tilbyr terapi til personer som plages av konstante og ofte kroniske bekymringer. Alle bekymrer seg for ting i hverdagen, men for noen så blir bekymringene noe som tar over livene. Selve ordet «bekymrer» betyr uroer og engster seg. Det sier seg selv at når noen uroer seg mer en hva som er normalt eller er konstant engstelig så får dette en påvirkning på hverdagen.

Angst

Å være engstelig henger også sammen med å ha angst. Man har angst for ulike ting. Angst er kanskje den beste forklaringen på hvordan bekymringer påvirker personer negativt. Man kan selvfølgelig ha angst i forskjellige grader, og i de mest alvorlige tilfellene så styrer angsten hele livet. Angsten lammer personen fullstendig.

  • Bekymringer er noe mennesker aktivt gjør.
  • Angst er det man får av bekymringene.

Angst starter ofte med bekymringer

Stort sett så vil alle som har angst bekymre seg, men ikke alle som av og til bekymrer seg får lidelsen angst. Det finnes ikke noe helt konkret svar på når vanlige bekymringer sklir over til angstlidende tilstand, men det har med mengden av bekymringer.

bekymringer hos psykolog

En vil nok se i tiden fremover at flere mennesker i Oslo området har utviklet angst i løpet av det siste året. For de som stadig bekymrer seg for å bli syke eller for bakterier og virus, så har nok den varige og stadig økende smitten av koronaviruset i hovedstaden tatt bekymringene videre mot angst. Forhåpentligvis vil disse personene oppsøke psykologer i Oslo som driver med terapi for og mot angst. Tidlig hjelp vil sørge for at man får verktøy til å håndtere problemet før det blir uhåndterbart.

Terapiformer

Psykologer i Oslo som jobber med angst og bekymring arbeider med pasientene ut fra flere forskjellige typer terapi. Det er veldig vanlig å bruke de 4 terapiformene:

  • Eksponeringsterapi
  • Kognitiv terapi
  • Psykomotorisk fysioterapi
  • Metakognitiv behandling

Eksponeringsterapi

Når man mottar denne formen for terapi så har man allerede en tydelig forståelse av hva som er årsaken bak bekymringene og angsten. Psykologen gir pasienten teknikker og verktøy for at pasienten skal sakte og gradvis møte frykten. Dette er en terapiform som gir svært gode resultat, men som er krevende mens det står på. Sakte så reduseres angsten og forblir over tid minimal for det som forårsaker frykten.

Kognitiv terapi

Dette er en form for terapi som kombinerer både den tradisjonelle psykoterapien og adferdsterapi. Målet er at personens adferd og tankemønster skal endres ved samtaler og innsikt. Personen skal oppnå en forståelse for tankeprosessene som ligger knyttet opp til problemområdene. Et annet mål er å få et innblikk i hvordan en tolker ens egen virkelighet.

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi

Her snakker man om en terapiform som vil gi personen økt kontroll og bedre beherskelse av egen kropp. Psykologer i Oslo er godt kjent med fordelene med å lære seg å slappe av i både kroppen og i sinnet. Dette er mestring som tillater at personen selv klarer å takle bølgene av stress og angst som skyller inn over kroppen.

Metakognitiv behandling

Er læren om hvordan en selv håndterer tanker og følelser og dermed klarer å selv-regulere disse. Slik behandling gir personen en grad av fleksibilitet slik at man klarer å la grublinger og tanker passere eller bli liggende. Mestring av tilværelsen og ens egne reaksjoner i hverdagen tilfører hverdagen en ny visshet om at tanker ikke er skadelig i seg selv. Hvordan forholde seg til tanker og ufarliggjøre grublinger, fjerner redselen for en del ting som oppfattes som skadelig og farlig.

Man trenger ikke ha angst for å søke hjelp for angst

Bekymrer man seg mye så kan med fordel delta i terapi for å nøste opp i bekymringene og lære seg å håndtere disse i hverdagen. Dette kan være med på å forebygge at bekymringene utvikler seg til angst. Samtaler i seg selv kan være til nytte da psykologen vil kunne trekke fram ting som kan ligge som årsak bak bekymringene.