Munnmaske, hvorfor brukes det ikke av flere i Norge?

Munnmaske

Når det kommer til smittevern, hvilke metoder er egentlig best når det kommer til beskyttelse mot koronaviruset? Og er vi egentlig så flink til akkurat dette her i landet?

Etter et par timer ute blant folk på steder som kjøpesenter, frisørsalong, Ikea og vanlige matbutikker stiller jeg meg noe tvilende til spørsmålet om vi nordmenn er så flinke til smittevern.

Så ikke en munnmaske

Ikke en eneste gang så jeg en person som brukte munnmaske. Etter å ha fulgt med på nyheter både innenlands og fra utlandet så har en begynt å bli vant til å se mennesker bruke munnmasker i sosiale settinger. At ingen brukte det på en dag hvor butikkene var spesielt fulle av mennesker siden 17. mai kun er 4 dager unna, var litt underlig.

Det var nok den mest påfallende tingen jeg observerte når jeg studerte hvordan både ansatte i butikker og privatpersoner som kunder oppførte seg i forhold til smittevern.

munnmaske-smittevern

Hvis vi skal hindre spredning av koronaviruset i det norske samfunnet, så burde vel tiltakene som settes i verk stå i forhold til hvordan viruset spres? De aller fleste vet nok nå at dette viruset spres mellom personer gjennom to hovedmåter:

  • Fysisk kontakt med personer eller gjenstander som har viruset på seg.
  • Gjennom luft fra personer som er smittet til andre.

Etter flere timer ute blant mennesker så var det opplagt at de fleste tiltakene det ble lagt vekk på stort sett var rettet mot kontaktsmitte. En kunne se at det ble lagt opp til smittevern rettet mot begge smittemåtene, men det ble brukt mye større tid og ressurser på kontaktsmitte.

Smittevernstiltak

Etter 6 uker med stengte frisører var tiden inne og vel så det for å sette seg i frisørstolen. Etter å ha gjenåpnet for to uker siden, har frisørsalongene vært sprengt av den store pågangen. Etter å ha fulgt med på nyhetene om gjenåpningen og tiltakene frisørene ble nødt til å innføre, var jeg spent på å se hvor annerledes det ville bli hos frisøren denne gang.

 Smittevernstiltak med munnmaske

Det første jeg la merke til var at en ikke kunne henge fra seg jakkene sine. Deretter fikk jeg et skjema som skulle fylles ut med personlig informasjon. Informasjonen skulle brukes i tilfelle noen med smitte hadde vært innom og andre kunder måtte oppspores. Det var det jeg antok, selv om en sikkert kunne fått denne informasjonen hentet ut fra dagens kundelister på dataen. Videre observerte jeg flere nye rutiner som:

  • Håndvesken skulle i en plastpose før den ble lagt på gulvet. Jeg funderte litt på om de hadde tenkt over at viruset er påvist å spres via sko i tillegg til andre ting.
  • De serverte hverken drikke eller la frem blader på bordene. En kunne ha med egen drikke, blader med mer, men ikke sitte og holde på med mobilen. Når det gjelder dette punktet så tenker jeg at jeg ville spredd viruset like mye til egne ukeblader som til mobilen. Da ville det vært like greit å tilby touchscreen wipes så en kunne rengjort mobilen, og kunne brukt den i de to timene jeg satt der.
  • Absolutt alt av utstyr, stol og lignende ble rengjort mellom hver kunde. Dette er noe som hadde vært fint i en post-koronatid også.

Kun avstand, men ingen munnmaske

Det ene tiltaket jeg kunne registrere som hadde direkte forebyggende effekt mot luft- og dråpesmitte, var avstanden mellom kundene. Kunder satt med tomme stoler mellom hverandre og det var helt klart færre ansatte på arbeid.

munnmaske-og-avstand

Dette tiltaket er vel og bra, men i mine øyne så virket det nesten bortkastet når en så avstanden mellom hver frisør og denne frisørens kunder.

Avstanden her varierte mellom alt fra 20 cm til en halv meter avhengig av hvor på håret frisøren holdt på. Ved at hverken frisørene eller kundene brukte munnmaske, så ville en person som var bærer av viruset i stor grad smittet den andre. Smittefaren virket stor og de andre tiltakene som det ble brukt mye tid på og som koster i kroner blir nesten forgjeves når hovedtiltaket som hindrer smitte uteblir.

Hvorfor utelukkes den viktige munnmasken?

Informasjon fra de siste måneders tiltak viser at myndighetene fikk kontroll over koronaviruset på grunn av at enkelte bransjer holdt stengt. Nå ved oppstart igjen så kan en undres hvorfor disse bransjer sammen med andre ikke blir pålagt å ta i bruk det mest effektive middelet i spredning av viruset.

viktige munnmasken

Denne uken kom det ut en rapport som viser til at en person som har koronaviruset kan spre viruset opptil halvannen meter ved å snakke høyt eller fort. Den samme studien viste at viruset ble hengende i luften i opptil 8 minutter etter at forsøkspersonene hadde sagt en setning.

SAS gikk ut denne uken og informerte om at alle passasjerer fra nå av må bruke munnmaske på flyvninger. De er bare et av mange flyselskaper som innfører dette og bakgrunnen er alle data som viser hvor effektivt munnmaske er.

Det legges mer vekt på håndhygiene og ikke luftsmitte

Det er to viktige punkter i smittereduserende arbeid i forbindelse med koronaviruset.

  • Bruk av munnmaske eller en annen form for tildekking av munn og nese.
  • God håndhygiene.

håndhygiene

Etter frisørbesøket så var neste stopp Ikea. Før en entret rulletrappen opp i varehuset ble en møtt av en stasjon med hånddesinfiserende middel, samt at en ansatt sto i umiddelbar nærhet og påså at man tok det på hendene før en gikk opp.

Lekeområdet var steng av, men utenom dette var det ingen andre synlige bevis på at man befinner seg i en smittsom pandemi. De fleste matbutikker og andre typer bransjer har også ved inngangene håndsprit som kundene oppfordres til å bruke før en går inn i butikkene.

En oppfordres også til å holde avstand til andre kunder i butikken og dette er mange steder merket tydelig på gulvet ved kassaapparatene. Det har derimot ikke vært ansatte å se inne i butikkene som påser at kunder faktisk husker å holde anbefalt avstand. Det er lett å se at noen er flinke til å holde avstand, men det er helt klart ikke flertallet av personene en møter på ute i butikker og på sentre.

Andre land som f.eks. Spania har innført obligatorisk bruk av munnmaske eller så oppfordres det til bruk ute blant folk. Hvorfor har norske myndigheter ikke fulgt etter? Er jeg smittet så vil en munnmaske redusere faren for at jeg smitter andre i stor grad. Det er spesielt viktig med munnmaske siden de aller fleste som er smittet ikke vet at de er bærer av viruset. Flertallet har ingen symptomer og de aller fleste som har koronaviruset vil ikke vite at nettopp de har hatt det. Det er de symptomfrie menneskene som er hovedårsaken til at alle burde bruke munnmaske.

Kilde: https://ishop.no/munnbind/