Boligadvokat når du skal selge eller kjøpe bolig

Boligadvokat

Når du skal kjøpe eller selge bolig, kan det være praktisk å benytte en boligadvokat for å gjennomføre kjøpet eller salget. I mange situasjoner kan det være praktisk med en juridisk vurdering av boligen slik at man ikke kommer i en situasjon hvor man blir sittende ansvarlig for boligen etter den er solgt, eller at man overtar utfordringer som ikke var avtalt i kontrakten.

Salg av bolig kan innebære utfordringer om man ikke vurderer aktuelle utfordringer med boligen i forkant. Man bør få disse avklart før man selger. Mange opplever å blir sittende ansvarlig for skader på bolig som man burde visst om, men likevel kanskje ikke var klar over. Det samme gjelder ved kjøp av bolig. Når du kjøper bolig har du et omfattende ansvar for å vurdere boligen du kjøper. Du er selv ansvarlig for å sjekke alt som er mulig å sjekke slik at du får den boligen du betaler for. Ved hjelp av boligadvokater kan du få vurdert eventuelle spørsmål du har rundt kjøpet og kan unngå at du får overraskelser etter kjøpet.

Når man har overtatt en bolig og oppdager mangler, kan det være lurt å søke juridisk bistand fra boligadvokater for å vurdere hvilke rettigheter man har. Skader på bolig kan ofte vise seg å være ganske kostbare, og om man ikke regnet med disse kostnadene når man kjøpte boligen, så kan det være praktisk å få dekket det tidligere eier, eller forsikringsselskapet til tidligere eier, er ansvarlig for.

Hjelp til salg av bolig

Når du skal selge bolig har du mye igjen for å benytte boligadvokater. I stedet for at du er usikker på elementer rundt salget, så kan du få hjelp med juridiske vurderinger, samt at boligadvokater kan utføre salget for deg. Mange er usikre når de skal selge bolig, og en vanlig megler kan ikke alltid besvare alle spørsmål du måtte ha. Boligadvokater kan vurdere eventuelle problemstillinger du er klar over rundt boligen, og kan hjelpe deg med anbefalinger i forhold til fremgangsmåten for salget ditt i lys av dette. For eksempel selger mange boliger de ikke kjenner som de har arvet etter at foreldre eller besteforeldre er gått bort. Selv om man ikke kjenner boligen har man et ansvar for å opplyse om eventuelle feil. I disse tilfeller er det lurt å få en juridisk vurdering av salget før man selger boligen slik at man ikke blir stående ansvarlig for eventuelle mangler.

Rådgivning eller bistand ved feil på bolig

Hva om man oppdager feil på boligen etter man har kjøpt? Man kan for eksempel oppdage skader som kan være svært kostbare å reparere. Det er for eksempel ikke uvanlig med skader på tak eller baderom. Dette kan være problemer som tidligere eier burde visst om, eller kanskje til med visste om, eller tidligere eier kan være helt uvitende om problemet. Men det er ikke kun situasjoner hvor eier har forsøkt å skjule mangler som kan gjøre at du får erstatning for jobben som må utføres. Det kan for eksempel være mulig å få utbetaling fra eventuell forsikring som tidligere eier har tegnet på boligen for å få utbedret skaden. Dette er vurderinger som boligadvokater kan hjelpe deg å avklare.

Juridisk bistand

Trenger du juridisk bistand rundt boliger som ikke nødvendigvis har med kjøp og salg å gjøre, så kan dette også være en jobb for en boligadvokat. I stedet for å være usikker og risikere å bli sittende ansvarlig for utgifter du ikke ønsker, så kan det være verdt å ta en konsultasjon med boligadvokater for å vurdere din situasjon.